KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Aktualna oferta edukacyjna

Wzorem lat ubiegłych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował propozycje edukacji ekologicznej na rok szkolny 2018/2019 skierowanej do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, Wejherowo, Kosakowo. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane z ogólnorozumianą ekologią. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWEdowload ikona
Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:

1. Warsztaty terenowe (przejdź):

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
 • „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.

 

2. Konkursy ekologiczne (przejdź):

 • „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  – projektu ogrodu szkolnego/przedszkolnego „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”,
 • „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek,
 • „Konkurs fotograficzny” (XI edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt.  #obserwujęprzyrodę,
 • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (IX edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XIII edycja) – konkurs skierowany do specjalnych szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; temat tegorocznej edycji: „Zmieniamy zachowania na dobre”,
 • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii.

 

3. Projekty edukacyjne

 • „Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja) (przejdź) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Robię porządek z odpadami”.
 • „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz. 1 oraz 2) (przejdź). Program skierowany do koordynatorów edukacji ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?.

UWAGA !!!!

Mając na uwadze, jak ważna jest edukacja ekologiczna, propagowanie i stosowanie postulatów zrównoważonego rozwoju, Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, łącznie ze wszystkimi zrzeszonymi samorządami, pragnie w roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny wręczyć prestiżową nagrodę pn. „Róża Ekologii”.

Przypominamy, że szczegółowej analizie podlegają wszelkie działania prowadzone przez placówkę oświatową w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy lub pod patronatem Związku w okresie ostatnich pięciu lat, czyli w bieżącym roku za lata szkolne: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Ocena prowadzona jest w 2 kategoriach: „Przedszkola” oraz „Szkoły”. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu 2018 r. Do tego czasu wyniki z obrad komisji pozostają utajnione.

Placówki, które zostały uhonorowane tytułem „Róża Ekologii” w ostatnich trzech latach, nie będą podlegały ocenie prowadzonej przez komisję w roku 2019.

JAK SKORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ?
 • Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pod adres Związku (można przesyłać zeskanowane formularze pocztą elektr
  WSZYSTKIE PROPOZYCJE ZAJĘĆ ZAWARTE W NINIEJSZEJ OFERCIE

  oniczną: e-mail: dos@kzg.pl). Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl, zakładka „Edukacja” – „Formularze”

 • Zgłoszenie obowiązuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej (drogą pocztową, faksem, skan wysłany pocztą elektroniczną). Liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona.
 • Z uwagi na dużą popularność warsztatów terenowych w latach ubiegłych oraz ograniczonej ich liczby, jako pierwsze zostaną zakwalifikowane szkoły zgłoszone bezpośrednio przez urzędy miast/gmin należących do Związku lub te, które nie miały jeszcze możliwości w nich uczestniczyć. W drugiej kolejności przyjmowane będą pozostałe nadsyłane zgłoszenia.
 • Placówki oświatowe, które zostaną zakwalifikowane na zajęcia warsztatowe, otrzymują pisemne potwierdzenie terminu realizacji z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. Oferta edukacyjna – projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2018/2019” (pobierz), która zawiera regulaminy proponowanych warsztatów, konkursów i projektów ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie ich pocztą, faksem lub mailem pod adres Związku.

 

Tabela 1. Wszystkie propozycje zajęć zawarte w niniejszej ofercie wraz z ich przeznaczeniem dla poszczególnych grup wiekowych (pobierz)
PROPOZYCJE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ADRESACI
Przedszkola Szkoły Podstawowe Oddziały Gimnazjalne Szkoły Ponadpodstawowe Nauczyciele
WARSZTATY EKOLOGICZNE „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” IV-VIII klasa
„Ciepło dla Trójmiasta”
„Oczyszczanie ścieków”
„Ujmowanie i uzdatnianie wody” IV-VIII klasa
KONKURSY „Małe dzieci nie chcą śmieci” I-III klasa
„Mała nakrętka, duży problem”
„Konkurs fotograficzny” IV-VIII klasa
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
„Konkurs wiedzy ekologicznej” G* SPP*
„Zbiórka baterii”
PROJEKT EDUKACYJNY „Lider Lokalnej ekologii”
PROGRAM EDUKACYJNY „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”

*szkolnictwo specjalne i integracyjne

Tabela 2. Harmonogram na rok szkolny 2018/2019 (pobierz)
KONKURS „Małe dzieci nie chcą śmieci” „Mała nakrętka, duży problem” „Konkurs fotograficzny” „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” PROJEKT EDUKACYJNY „Lider Lokalnej Ekologii” „Konkurs wiedzy ekologicznej”
termin nadsyłania zgłoszeń do 30.11.2018 do 30.11.2018 do 30.11.2018 do 30.11.2018 do 30.11.2018 nabór prowadzony przez SOSW nr 2 w Gdyni
czas trwania do 28.02.2019 do 31.03.2019 do 31.03.2019 do 29.04.2019 do 24.04.2019 część wewnętrzna szkolna do 28.02.2019
ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku do 11.03.2019 do 17.04.2019 sprawozdanie do 30.04.2019
inne zgłoszenie ilości worków do odbioru do 25.04.2019;
odbiór nakrętek 15.04 -17.05.2018
zbiórka ZSEE: styczeń 2019-kwiecień 2019 finał konkursu w siedzibie SOSW nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13

marzec 2019

ocena Komisji do 05.04.2019 do 27.05.2019 do 30.04.2019 do 10.05.2019 do 20.05.2019 marzec 2019
umieszczenie wyników na stronie Związku do 30.04.2019 do 30.05.2019 do 30.05.2019 do 30.05.2019 do 30.05.2019
pisemne powiadomienie laureatów o wynikach przełom maja/czerwca 2019
wręczenie nagród czerwiec 2019 marzec 2019
 Tabela 3. Harmonogram warsztatów terenowych na rok szkolny 2018/2019 (pobierz)
„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” „Ciepło dla Trójmiasta” „Oczyszczanie ścieków” „Ujmowanie i uzdatnianie wody”
Organizatorzy KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz Eko Dolina Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz OPEC Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny
Termin trwania warsztatów październik-listopad 2018
marzec – czerwiec 2019
dwa razy w tygodniu
(wtorek, czwartek)
październik-listopad 2018
luty – maj 2019
dwa razy w miesiącu (poniedziałek lub środa)
październik -grudzień 2018
luty – czerwiec 2019

raz w miesiącu (środa)
wrzesień -listopad 2018
styczeń – maj 2019

raz w miesiącu (środa)
Czas trwania zajęć (łącznie z przejazdem) 8:30 – 12:30 (<4 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 8:30
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
Miejsce warsztatów Zakład Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach oraz siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” Siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz wybrane obiekty Sp. OPEC Gdynia (w Gdyni lub Wejherowie) Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, gm. Kosakowo Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda
Transport zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez PEWIK Gdynia zapewniony przez PEWIK Gdynia
Liczba uczestników <35 <35 <45 <45

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że w ramach wspólnie prowadzonych działań z placówkami oświatowymi, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000):

1) administratorem danych osobowych uczestników jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach statutu Związku.

Prosimy o przekazywanie w/w informacji prawnym opiekunom dzieci i uczniów zgłoszonych do udziału w konkursach, warsztatach lub projekcie edukacyjnym Związku.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgłoszenie do udziału w konkursie/warsztatach ekologicznych/projekcie edukacyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych uczestnika do celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.