KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Edycja VI – 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było hasło „Świadomy konsument”. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Do projektu przystąpiło 36 placówek oświatowych, z których 33 spełniły wymagania określone w regulaminie i otrzymały tytuł Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015 . Nagrodzono również 21 szkolnych/ przedszkolnych koordynatorów z 16 placówek oświatowych, którzy wykazali się największą aktywnością przy realizacji Projektu, zdobywając wysoką punktację za realizację powierzonych im zadań.

Podstawą pozytywnej oceny udziału w projekcie była poprawność merytoryczna przekazywanych treści, zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych zadań, atrakcyjność przekazu, jego zakres oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań przez dzieci, młodzież, nauczycieli oraz nie jednokrotnie społeczność lokalną. Tematami zaproponowanymi do realizacji zadań w ramach projektu były zagadnienia tj.: „Zasady świadomego konsumenta”, „Cykl życia produktu”, „Jak kupować, aby mniej śmiecić?”, „Kupować mądrze, to kupować mniej”, „Metody gospodarowania odpadami”, „Segreguj! Nie spalaj!”, „Nowe życie odpadów”, „Eko-znaki : ekologiczne oznakowania produktu/usługi”, „Pozytywna propaganda ekologiczna”, „Fałszywa ekologia manipulacja w świecie reklamy”. Szczegółowy regulamin VI edycji projektu KLINKNIJ TUTAJ

Potwierdzeniem przeprowadzonych zadań było przygotowanie przez szkolnych/przedszkolnych koordynatorów projektu sprawozdań w formie prezentacji power-point, które podlegały szczegółowej ocenie przez komisję i na ich podstawie wyłonieni zostali laureaci projektu oraz wyróżnieni koordynatorzy. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania-prezentacje wykonane przez laureatów VI edycji projektu:

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 21 koordynatorów z 16 placówek oświatowych za największą ilość bądź za najbardziej oryginalne działania w ramach projektu. Poniżej lista nagrodzonych koordynatorów:
Lp Nazwa placówki oświatowej Koordynator akcji
1 Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni Anna Zatwarnicka
2 Przedszkole nr 32 CISOWIACZKI w Gdyni Anna Zapart – Dembicka
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie Elżbieta Józefowicz
4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie Grażyna Krzebietke
5 „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie Anna Paczull
6 Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni Teresa Grenda
7 Przedszkole nr 10 w Sopocie Janina Osińska
8 Gimnazjum nr 2 w Gdyni Małgorzata Bazylko
9 Przedszkole nr 13 w Gdyni Jolanta Płaczek
10 Przedszkole nr 13 w Gdyni Magdalena Janca
11 Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni Agata Jendraszek
12 Przedszkole nr 28 „Niezapominajka” w Gdyni Agnieszka Sikora
13 Przedszkole nr 28 „Niezapominajka” w Gdyni Iwona Szostek
14 Przedszkole nr 28 „Niezapominajka” w Gdyni Patrycja Nowocieńska
15 Przedszkole nr 30 w Gdyni Grażyna Falkiewicz
16 Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni Grażyna Niewęgłowska
17 Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni Izabela Borkowska
18 Gimnazjum nr 1 w Wejherowie Wioletta Socha
19 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach Katarzyna Lubocka
20 Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” w Rumi Dorota Kornacka
21 Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” w Rumi Joanna Próchniak