KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Warsztaty ekologiczne

Jedną z ciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” są terenowe warsztaty ekologiczne przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli oraz urzędników samorządowych. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Jednodniowe wyjazdy organizowane są do miejsc związanych z gospodarką komunalną, obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo lub terenów zdewastowanych i rekultywowanych. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, walory krajobrazowe i przyrodnicze najbliższego otoczenia, a także kolizyjną ze środowiskiem naturalnym działalność człowieka.

Terenowe warsztaty ekologiczne

I. Aktualnie prowadzone warsztaty:

W ramach warsztatów współpracujemy ze spółkami:
loga spółek KZG

II. Warsztaty prowadzone w latach ubiegłych:

    • Porównanie GZWP nr 110 i 109 – Elektrownia Szczytowo Pompowa w Żarnowcu – Wybrzeże Klifowe okolic Jastrzębiej Góry – Rezerwaty przyrody NPK w obrębie Kępy Swarzewskiej (listopad 2004 r.)