Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Kategorie odpadów niebezpiecznych
Co zaliczymy do ZSEE?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, a zatem należy go traktować w specjalny sposób. Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

Duże, zużyte sprzęty RTV i AGD należy:

  • nieodpłatnie oddać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (wykaz punktów które przyjmują duży sprzęt na terenie gmin Związku, ich adresy oraz godziny otwarcia dostępny jest tutaj);
  • w przypadku ich wagi powyżej 20 kg zgłosić do bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domu lub mieszkania (zasady odbioru sprzętów bezpośrednio z domów lub mieszkań opisane są tutaj)

 

Małogabarytowe, zużyte sprzęty RTV i AGD należy:

  • nieodpłatnie oddać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (wykaz dwunastu punktów na terenie gmin Związku, ich adresy oraz godziny otwarcia dostępny jest tutaj);
  • nieodpłatnie przekazać kierowcy w ramach organizowanej dwa razy do roku na terenie każdej z gmin członkowskich KZG objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (terminy zbiórki, miejsca oraz godziny postoju samochodu dostępne są tutaj);
  • przekazać sprzedawcy detalicznemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

 

Ponadto:

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia;
  • Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym – w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;
  • Nadal także obowiązuje zasada, że każdy sklep sprzedający dany sprzęt musi przy zakupie nowego przyjąć nasz stary sprzęt tego samego rodzaju;
  • Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.