Statut

Zgodnie z obwieszczeniem NR 1/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 lutego 2019 roku, opublikowano jednolity tekst statutu Związku. Statut dostępny jest TUTAJ.