Przydatne strony

Serwis poświęcony postępowaniu z odpadami komunalnymi w obrębie miasta Gdyni

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska o segregacji, recyklingu i świadomości ekologicznej

Regionalna Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowana w gminie Wejherowo

EKOapka – narzędzie ułatwiające prawidłową segregację odpadów mieszkańcom Komunalnego Związku Gmin (Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Szemud i Luzino)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Województki Inspektorat Ochrony Środowiska – jednostka budżetowa działająca w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie pomorskim

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Gdynia)

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Wejherowo)

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Sopot)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gdynia, Sp. z o.o.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni