Posiedzenia Zgromadzenia Związku

Zarejestrowane zgromadzenie członków KZG z dnia 14.02.2019: