Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin wydawanie w/c zezwoleń należy do kompetencji Związku.

Zezwolenie może być wydane na pisemny wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które, zgodnie z art. 16 ust. 2 w/c ustawy:

    1. ma na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
    2. posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
    3. posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 w/c ustawy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin, na podstawie wydanych zezwoleń, następujące przedsiębiorstwa prowadzą działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Tabela 1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na podstawie art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) (POBIERZ tabelę w wersji pdf)
L.p. Nazwa i adres przedsiębiorstwa,
KRS, REGON
Zezwolenie w zakresie Rodzaj, nr dokumentu,
data dokumentu
okres trwania zezwolenia Teren prowadzenia działalności
1. Stocznia Gdynia S.A.
ul. Czechosłowacka 3
81-969 GdyniaKRS 0000060409
REGON 190021931
2003 r. Obszar Stoczni Gdynia S.A., ograniczonym: od strony południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej Morskim Portem Gdynia S.A., od strony północno-wschodniej kanałem portowym, od strony południowo-zachodniej terenami należącymi do PKP, ulicą Energetyków oraz na obszarze ograniczonym ulicami: Energetyków i Gołębią, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja Nr 010/MSz/IV/8/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. na czas nieokreślony
2004 r.
zmiana wydanej decyzji Nr 010/MSz/IV/8/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. zezwalającej Stoczni Gdynia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Nr 010/MSz/IV/17/645/2004 z dnia 16 marca 2004r.
2016 r.
Wygaszenie decyzji Nr 010/MSz/IV/8/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. ze zmianą nr 010/MSz/IV/17/645/2004 z dnia 16 marca 2004r. zezwalającej Stoczni Gdynia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Zarządu Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”
DOŚ.7030.6.2015.ABo z dnia 7.03.2016r.
2. Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 GdańskKRS 0000006553
REGON 190590770
2003 r. Obszar gminy miasta Gdynia:
1.  Dzielnica Gdynia Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia,
2.  Dzielnica Gdynia Orłowo ul. Bernadowska 3
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja Nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. na czas nieokreślony
2004 r.
zmiana wydanej decyzji Nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. zezwalającej Saur Neptun Gdańsk na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Nr 010/MSz/V/16/1334/2004 z dnia 4 czerwca 2004r.
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44
81-198 KosakowoKRS 0000038875
REGON 191416896
2003 r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze gminy Kosakowo w następujących miejscowościach: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór

Zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Kosakowo w następujących miejscowościach: Dębogórze, Suchy Dwór

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja Nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. na czas nieokreślony
2004 r.
Rozszerzenia wydanej decyzji Nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r.zezwalającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zb. zaopatrzenia w wodę i zb. odprowadzania ścieków na obszarze gm. Kosakowo następujących miejscowości: Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Pogórze, Rewa Decyzja Nr 10/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r.
2009 r.
Rozszerzenia wydanej decyzji Nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. zmienionej decyzją 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. poprzez rozszerzenie obszaru prowadzenia przez Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o obszar m. Pierwoszyno w gm. Kosakowo Decyzja nr DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24.08.2009r.
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21
81-311 GdyniaKRS 0000126973
REGON190563879


2003 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje obszar:
1. gminy miasta Gdynia,
2. gminy miasta Rumia,
3. gminy miasta Reda,
4. gminy miasta Wejherowo,
5. gminy Kosakowo: (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie)

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje obszar:
1. gminy miasta Gdynia,
2. gminy miasta Rumia,
3. gminy miasta Reda,
4. gminy miasta Wejherowo,
5. gminy Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie)
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja Nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. na czas nieokreślony
2007 r.
Rozszerzenia wydanej decyzji Nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. zezwalającej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zb. zaopatrzenia w wodę i zb. odprowadzania ścieków – terenu gminy wiejskiej Wejherowo Decyzja nr DOS.7038/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
2019 r.  
o zmianie zezwolenia udzielonego Spółce PEWIK GDYNIA na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Decyzja Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 7 marca 2019r., nr: DOŚ.7030.1.2019.DD  
5. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 GdyniaKRS 0000082699
REGON 191920577
2004 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje obszar:
1. Aleja Zjednoczenia – numery: 1-3, 7, 9, 11
2. Nabrzeża: Pomorskie i Prezydenta
3. ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni „NAUTA”)
4. ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt)
5. ul. Chrzanowskiego – numery: 3-21
6. ul. Węglowa – zasilanie Stoczni „NAUTA”, numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy
7. ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów
8. od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych)
9. Al. Solidarności – numery: 1-2
10. ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.)
11. ul. Janka Wiśniewskiego – numery: 13-32 i dalej tranzyt do Portowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23
12. od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt)
13. ul. Kontenerowa
14. ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31
15. ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy)położony w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje obszar:
1. ul. Chrzanowskiego – numery: 3-21
2. ul. Węglowa – numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy
3. ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów
4. Al. Solidarności – numery: 1-2
5. ul. Kontenerowa
6. ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31
7. ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy) położony w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja Nr 010/MSz/VII/3/1441/2004 z dnia 21 czerwca 2004. na czas nieokreślony
6. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Ul.Obrońców Szemuda 2A

84-217 Szemud

KRS 0000647015
REGON 365873449

2017 r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje obszar: 

gminy Szemud w miejscowościach: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, Karczemki, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo,

Zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze na obszarze:

gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Dobrzewino, Kamień, Karczemki, Kielno, Koleczkowo, Rębiska, Szemud, Warzno

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Decyzja DOS.7030.4.2017.ABo z dnia 01 grudnia 2017r. na czas nieokreślony